Informacje w związku z wejściem w życie RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Nasza Kancelaria przetwarza następujące dane osobowe:
 1. klientów będących osobami fizycznymi, a także w przypadku osób prawnych dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 2. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 3. osób współpracujących z Naszą Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu Naszych usług.

Mając zatem na uwadze powyższe przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Joanna Terka, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, ul. Drużbackiej 1a/1, 60 – 745 Poznań, NIP: 923-160-11-93.
Z administratorem kontaktować się można:
1. telefonicznie: 668117020;
2. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. osobiście: ul. Drużbackiej 1a/1, 60 – 745 Poznań

Zapraszamy do kontaktu !

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy jest to niezbędne do:
 1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy o świadczenie usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz kategorie odbiorców danych:

 1. dane potwierdzające Państwa tożsamość, między innymi: imię i nazwisko, numer PESEL datę urodzenia;
 2. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
 3. dane identyfikacji podatkowej;
 4. dane dotyczące działalności gospodarczej;

Jednocześnie wskazujemy, iż możemy przetwarzać inne kategorie danych osobowych, jeżeli nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
 1. uprawnieni pracownicy Naszej Kancelarii, którzy podpisali klauzulę o zachowaniu tajemnicy zawodowej;
 2. podmioty świadczące usługi:
  - informatyczne oraz nowych technologii;
  - księgowo- finansowe;
  - pocztowe oraz kurierskie;

Jaki jest okres przechowywania danych?

 1. w celu wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii, w tym przede wszystkim Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywaniem danych osobowych?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz, o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO
 4. Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Informacja w zakresie wyrażenia zgody i konsekwencji jej niewyrażenia:

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy o świadczenie usług oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji z Nami umowy.

 

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.